E 18 utstillingen

Vi hadde også et samarbeid med Larvik Museum og Statens Vegvesen i forbindelse med utbyggingen av fire-felts E 18 gjennom Vestfold, og her er noen foto derfra.


Her sitter Liv-Inger og Terje ved Larvik Museum sin E18 utstilling.


Bildet er tatt ved Shellstasjonen i Sande i Vestfold.