Våre busser

Her er noen bilder av bussene som tilhører foreningen, og også fra de lokalene

som vi både har disponert og som vi disponerer.Garasjen på Mågerø


Lokalene vi hadde tidligere i Horten


Z-6445, Johansen-bussen


Z-6045, Paulsen-bussen


Z-11674, Farmand-bussen


LH 65477, Øybuss 502